Dokumendid


Esku-Kamari Kooli põhimäärus

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli arengukava

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli kodukord

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord.

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli päevakava ja töökorraldus koolipäeva ajal

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli vastuvõtu tingimused ja kord link dokumendile

Pikapäevarühma töökorralduse alused Esku-Kamari Koolis

link dokumendile

Laste/õpilaste õppekäikude, -reiside ning väljasõitude korraldamise kord

link dokumendile

Hoonete sulgemine erakorraliste juhtumite tõttu

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes 

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine.

Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide koolilõuna kulude katmise kord

Esku-Kamari Kooli põhimäärus

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli arengukava

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli kodukord

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord.

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli päevakava ja töökorraldus koolipäeva ajal

link dokumendile

Esku-Kamari Kooli vastuvõtu tingimused ja kord link dokumendile

Pikapäevarühma töökorralduse alused Esku-Kamari Koolis

link dokumendile

Laste/õpilaste õppekäikude, -reiside ning väljasõitude korraldamise kord

link dokumendile