Meie koolist

Põhiväärtused


Esku-Kamari Kooli moto

Eskust edukaks, Kamarist kangeks meheks, terveks-targaks kindlasti!

Esku-Kamari Kooli visioon

Esku-Kamari Kool on kodulähedane head haridust andev ja väärtustav kool, kus pannakse alus õpioskustele, positiivsele ellusuhtumisele ja elukestvale õppele ning arendatakse mitmekülgset koostööd kohalike külaseltsidega.

Esku-Kamari Kooli missioon

Esku-Kamari Kool on turvaliseks mängu - ja õpikeskkonnaks, kus vastastikuses õppeprotsessis kool - laps – lapsevanem on võimalus aidata kaasa arenemisvõimelise ja elus toimetuleva isiksuse kujundamisele.

Esku-Kamari Kooli moto

Eskust edukaks, Kamarist kangeks meheks, terveks-targaks kindlasti!

Esku-Kamari Kooli visioon

Esku-Kamari Kool on kodulähedane head haridust andev ja väärtustav kool, kus pannakse alus õpioskustele, positiivsele ellusuhtumisele ja elukestvale õppele ning arendatakse mitmekülgset koostööd kohalike külaseltsidega.

Esku-Kamari Kooli missioon

Esku-Kamari Kool on turvaliseks mängu - ja õpikeskkonnaks, kus vastastikuses õppeprotsessis kool - laps – lapsevanem on võimalus aidata kaasa arenemisvõimelise ja elus toimetuleva isiksuse kujundamisele.